Het belang van leven

Voor filosofische vragen en persoonlijke problemen

Het belang van leven

Waarom is het leven belangrijk? Er zijn hier veel verschillende, overtuigende antwoorden op mogelijk. Een interessante benadering is daarom om te onderzoeken of er een argument te vinden is op basis van een visie buiten de mens, los van dat wat al leeft.

Een duidelijk beginpunt is de evolutietheorie. We zijn volgens dit idee eigenlijk zomaar iets, een willekeurig proces, dat wel of niet had kunnen gebeuren. Een celdeling, als onderdeel van het universele onstaan en vergaan proces, actief in het heelal.

Als dit correct is, waarom zouden we dan lijden toelaten in ons leven en niet bij het eerste en beste pijntje direct naar ontsnappingen grijpen? Waarom zouden we niet massaal gaan leven onder invloed van drugs, alcohol, of als het even tegen zit, meteen te kiezen voor de dood?

Het enige mogelijke antwoord is hier denk ik ervaren. Andere verklaringen gaan uit van een geloof binnen een systeem dat afhankeijk is van de mens. Als deze niet zou bestaan, dan zou de verklaring betekenisloos worden.

Ervaring valt hier buiten. Het beleven van wat je meemaakt, geeft een betekenis aan alles wat je doet, inclusief je lijden. Dingen worden belangrijk door de ogen van jezelf, als iets dat de wereld ervaart door zichzelf. De ervaring van jezelf is belangrijk door je eigen ogen. Een subjectieve betekenis van je bestaan.

Dit krijgt echter ook een existentiele betekenis, omdat je als wezen met bewustzijn en keuze kunt maken tussen iets zijn dat ervaart, of iets worden dat er niet meer is. Een keuze om van iets (een mens dat zichzelf ervaart), naar niets te gaan (de dood). Aangezien het aanemlijk is dieren (en waarschijnijk ook planten) zichzelf ervaren, hebben deze ook betekenis in relatie tot zichzelf. Alles dat leeft bewijst daarom door te kiezen om te leven, dat hijzelf feitelijke betekenisvol is.

Niet alleen betekenisvol in relatie tot niet bestaan, misschien zelfs belangrijk. Je kunt hier de vraag stellen: Wat is belangrijker, Iets dat lijdt of iets dat er niet is? Omdat iets dat niet bestaat geen betekenis opzichzelf heeft en een bewustzijn dat ervaart wel, kan je zeggen dat het leven ervaren, door middel van onder andere het lijden, belangrijk is.

De realiteit ervaren is dus wat het leven belangrijk maakt, wat voor ervaring het ook is. Leven op deze manier geeft in feite alles wat je doet betekenis: je bent je leven aan het ervaren, als een wezen met bewustzijn, dat er ook niet had kunnen zijn.

Anders gezegd: In een grotendeels leeg heelal, bezaaid met levenloze planeten, waar op een van deze werelden iets is ontstaan dat kan bewegen en sommigen van deze dingen zelfs bewustzijn hebben; zijn er een relatief tot de omvang van het heelal minuscuul aantal wezens met intelligentie.

Deze laatste vraagt zich in dit lege heelal af, of het wel betekenis heeft dat hij bestaat.  

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Follow by Email
Facebook
WhatsApp