Waarom je van Het Westen moet houden

Gisteren had ik het boek uitgelezen van Mekhennet “I was told to come alone”. Een beschrijving van hoe terroristen denken en hoe de interviews met hun tot stand zijn gekomen. Een zeer interessant en goed geschreven verhaal. Het boek leest als een avonturenroman, het is daadwerkelijk spannend. Het bijzonder aan het boek is dat de salafisten zelf aan het woord komen zonder dat ze meteen bekritiseerd worden of verontschuldigd worden. Het boek is de moeite waard om te lezen.

Vrijwel alle salafisten die worden geïnterviewd haten het westen en Iran of Saudi-Arabië. De redenen die genoemd worden zijn het steunen van Saudi-Arabië, de inval in Irak, de onrechtvaardige behandeling van moslims, de steun voor Israël, het kolonialisme, discriminatie van moslims, en natuurlijk het zondige leven in Het Westen.

Het haten van Het Westen vanwege de discriminatie van moslims is natuurlijk een hele grappige redenering die er meteen uitspringt. “Wij haten alle westerlingen omdat ze discrimineren”, de geïnterviewden salafisten zien deze tegenstelling niet zo goed. In de interviews lijken ze deze stelling daadwerkelijk serieus te nemen, waarschijnlijk is dat de reden dat ze onder extremisme vallen.

Interessant is het ook om te lezen hoe Mekhennet zelf die door Duitsland is opgevangen en een hele goede carrière heeft gehad toch racisme en seksisme ziet in haar leven. Ook heeft ze ondanks dat ze Het Westen veroordeelt voor de wandaden in Guantánamo Bay en de Abu Ghraibgevangenis niet het gevoel dat het omgekeerd ook zo werkt. Ze gelooft niet dat het gebrek aan mensenrechten bij de salafisten die ze interviewt een reden zou kunnen zijn om het midden oosten te veroordelen.

Hier zit een vreemde inconsistentie waar meer mensen last van hebben. Waarom zijn de martelingen in de gevangenis in Syrië niet een reden voor de veroordeling van de Islam? Waarom is de inval van Saudi-Arabië in Jemen en de mensenrechtenschendingen daar geen reden tot een veroordeling van de Islam, het midden oosten, of de Arabieren? Waarom is Iran’s invasie in Georgië[1] geen reden om de Islam te haatten?

De haat voor het Westen is op zich al vreemd. Als Amerika in Irak mensenrechtenschendingen pleegt dan is dat een argument om Het Westen te haatten. Amerika is één land in Het Westen, Liechtenstein is een ander land in Het Westen. Mensen haatten dus de Liechtensteiners omdat Amerikaanse soldaten mensen hebben gemarteld in een gevangenis in Irak.

Dezelfde redenering gaat ook op voor de Islam. De Islam is Djibouti op dezelfde manier als Liechtenstein Het Westen is. Omdat Syrië mensen heeft gemarteld tijdens de Syrische burgeroorlog haatten we alle Djiboutianen.

Dezelfde redenering kan voor elke religie, land of cultuur worden gebruikt. Omdat de Chinezen Tibet zijn binnengevallen moeten we alle Boeddhisten haatten. Omdat Tibet tijdens de An Lushan rebellie[2] grote delen van China heeft veroverd[3] moeten we alle Aziaten haatten. Omdat de Tonga grote delen van Oceanië hebben veroverd tijdens het Tonga Keizerrijk[4] moeten wel alle Polynesiërs haatten.

Vaak wordt het kolonialisme of de slavernij als argument genoemd om Het Westen te veroordelen. Deze veroordeling heeft het heeft vergaande consequenties die mensen niet zo goed voor ogen hebben. Je moet dan alle Moslims haatten vanwege het Ottomaanse rijk en de omvangrijke slavernij in de Arabische wereld. Je moet alle Aziaten dan haatten omdat India Java heeft gekoloniseerd (en omdat Java de rest van Indonesië nog steeds aan het kolonialiseren is) en daar mensen tot slaaf heeft gemaakt. Je moet Afrikanen haatten omdat Mali grote delen van het Ghanese rijk heeft gekoloniseerd en mensen tot slaaf heeft gemaakt. Je moet Latijns-Amerikanen haatten omdat de Azteken misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan en grote delen van midden Amerika hebben onderdrukt of tot slaaf gemaakt.

Als je Het Westen haat vanwege het kolonialisme, de slavernij of welke reden ja dan ook dan ben je dus verplicht om de rest van de wereld ook haatten. Het is niet verdedigbaar om het ene cultuurgebied wel te veroordelen voor de slavernij en het andere cultuurgebied daar niet voor te veroordelen.

Geen enkel cultuurgebied heeft nooit de mensenrechten overtreden. Geen enkel groot land heeft nooit in zijn geschiedenis misdaden gepleegd. Vrijwel alle kleine landen zijn medeplichtig aan een of andere mensenrechtenschending in hun geschiedenis.

Het haatten van een land of cultuur zal dan ook logisch gezien een haat voor alle culturen moeten worden. Het is niet verdedigbaar om Liechtenstein te haatten omdat de Liechtensteinse bank leningen geeft aan misdadige regimes en dan niet ook Djibouti te haatten als het handel drijft met misdadige regimes. Als je dus Amerika wilt haatten vanwege Abu Ghraibgevangenis moet je alle andere landen in de wereld ook haatten.

Een beter oplossing is natuurlijk om niemand te haatten maar alleen de fout te veroordelen die er gemaakt is. Als het duidelijk is waarom die fout toen is gemaakt met de kennis die er toen was dan is het meestal niet heel vreemd hoe die situatie tot stand is gekomen. Door de kennis achteraf hoe die keuze is gemaakt komt er meestal begrip en kennis hoe het te vermijden is in plaats van haat. Voor elke situatie in de geschiedenis kan dit gebruikt worden.

Hetzelfde principe kan voor elke situatie in je persoonlijk geschiedenis gebruikt worden. Als je iets haat van jezelf of iemand anders dan kun je door de vraag waarom te stellen zorgen dat die haat verdwijnt. Dit is waar het logisch denken van de filosofie zijn kracht toont. Door de logica toe te passen op emotionele situaties is er geen reden meer om iets of iemand te haatten.


[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Krtsanisi

[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/An_Lushan

[3][3] https://en.wikipedia.org/wiki/Tibetan_Empire#Reign_of_Trisong_Detsen_(756%E2%80%93797_or_804)

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Tu%CA%BBi_Tonga_Empire

2 comments

 1. Mee neens. Het “haten” van specifiek groepen mensen, joden, israëli’s, Blacks, Chinezen of wie dan ook ligt denk ik ook aan gebrek aan historische kennis. De Chinezen haatten en minachten “het Westen” omdat westerse landen China onderdrukten in de Boxer Opstand van 1900. Ze minachten de westerlingen ook vanwege hun slappe gedoe met mensenrechten, zoals opkomen voor de rechten van de Uighuren en de Tibetanen. Maar ze vergeten wijselijk hun eigen binnenlandse onderdrukking in de tijd van Mao Tse Tung, waarbij mogelijk 80 miljoen Chinezen omkwamen.

  1. Vandaag heb ik gezocht of de Chinezen het Westen haten maar ik kon weinig van deze haat terugvinden. Eerder het omgekeerde.
   Volgens een opinieonderzoek in 2008:
   Question asked: “How would you describe your impressions of the U.S.?”
   Chinese General Public Chinese Opinion Leaders Chinese Business Leaders
   Favourable 60 86 94
   Unfavourable 26 11 6
   https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Western_sentiment_in_China

   Vanzelfsprekend vinden Chinezen de situaties waarin ze veroverd of verslagen zijn geweest niet zo leuk.
   Er is zo ver ik kon vinden geen aanwijzing dat ze vanwege het verleden een wrok koesteren richting Europa of Amerika. Over Japan hebben de Chinezen een minder rooskleurig beeld. http://www.genron-npo.net/en/archives/181011.pdf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *