Is het überhaupt mogelijk om te genieten van je vijanden? Een techniek hoe je dankbaar kunt worden voor iedereen die leeft

Een filosofische techniek om van je vermeende vijanden te houden en beter om te gaan met polarisering en veroordeling