Praktische ethiek in sociale relaties

Ethiek wordt vaak theoretisch benaderd, maar kan als een helemaal niet zo heel slechte manier zijn om als fundament te gebruiken voor je relationele gezondheid. Het is een blik waardoor je een argument krijgt om waardevolle contacten te behouden en destructiever op een lager pitje te laten sudderen.

Een zijnoot: Wel is het uitgangspunt bij deze techniek om lange termijn, gelijkwaardige relaties te zoeken, op basis van wederzijds respect. In tegenstelling tot contacten die je voor hedonistische, maatschappelijke of commerciële doelen kunt laten bijdragen aan je succes.

Een voorbeeld is hier roddelen, een van de spelletjes die mensen spelen, soms zelfs zonder dat ze er erg in hebben.  Door kwaad te spreken (niet te verwarren met iemand bespreken) over hun medemensen, kun je relatief makkelijk contact krijgen met je gesprekspartner. Een tijdelijke communicatie methode, enigszins effectief voor hedonistische, maatschappelijke en commerciële successen, alleen wat minder constructief voor lange termijn relaties.

Het probleem is dat mensen die roddelen het slachtoffer op een bepaalde manier behandelen als object, wat de relatie betekenisloos maakt. Het object van de roddel is niet meer iemand die zijn excentrieke neigingen heeft, maar een wezen dat fout na fout maakt. De blik waarmee je ernaar kijkt is niet door de ogen van de besprokene, maar de analyse van iets dat overal lost van staat.

Feitelijk komt het hierop neer: je zegt over iemand waar je een band op basis van liefde mee hebt, dat deze geen waarde heeft, maar een onderwerp is om zonder enige scrupules belachelijk te maken. Als je dan ook nog tegen die persoon erover liegt, zeg je dat je geen moeite wilt doen voor deze persoon. Feitelijk zeg je dus dat niet alleen de relatie geen waarde heeft, maar ook het contact met deze persoon.

Voor dit soort situaties is ethiek een heel goed beschermmiddel. De relatie is waardeloos geworden (in ethische zin), dat wel tijd kost, die je ook (bijvoorbeeld) zou kunnen spenderen aan nadenken over de zin van het leven.

Het is daarom heel redelijk om op basis van ethiek, directe keuzes te maken, over je tijdsindeling.

Oftewel: ethiek is een praktische vaardigheid die je gelukkiger kan maken.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *