De misvattingen en lessen van heksenvervolging

Historische misvattingen De geschiedenis van de heksenvervolging is iets waar weinig over bekend is. Een voorbeeld is dat de standaard straf voor magie verbranding was[1]. Er is verwarring ontstaan omdat dit de straf voor ketterij was, waar heksen inderdaad ook onder vielen. De straf voor hekserij in bvb Engeland en de koloniën van het Britse… Continue reading De misvattingen en lessen van heksenvervolging

Mediaethiek en de beëindiging van onrechtvaardig nieuws

Het Categorisch imperatief Een van de belangrijkste verworvenheden in de geschiedenis op ethisch gebied is de gouden regel: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet”. Het is intuïtief accepteerbaar en kan in het dagelijks leven gebruikt worden. De gouden regel als universeel rechtsprincipe wordt daarentegen een. Een voorbeeld is… Continue reading Mediaethiek en de beëindiging van onrechtvaardig nieuws

Published
Categorized as Filosofie

De positieve kanten van racisme

Langzamerhand is het woord racist een overgebruikt scheldwoord als excuus om degenen waar je het niet mee eens bent weg te zetten als een wezen die nooit meer serieus genomen hoeft te worden: ze zijn tenslotte racist, het ergste wat iemand kan wezen, moreel verwerpelijk en daarom met recht: doodzwijgbaar. Maar, de vraag is: klopt… Continue reading De positieve kanten van racisme

Published
Categorized as Filosofie

De Absolute Waarheid en de geboorte van Epistemologische Therapie

Trauma verwerking en de absolute waarheid De wereld door de ogen van een kind is relatief simpel. De ouders zorgen voor alles en het kind hoeft alleen maar de regels te volgen. Alles staat vast. Er is geen enkele reden om erover na te denken. De wereld is zoals deze is. Een kind heeft daardoor… Continue reading De Absolute Waarheid en de geboorte van Epistemologische Therapie

De zwerver en de ambtenaar

Een van de doelen van de filosofie is om de fundamenten van kennis bloot te leggen zodat ze stabiel en stevig verankerd zijn in de ratio of de realiteit. Het is een wetenschap die zich geen beperking geeft en geen enkele vraag ongesteld laat. Een zoektocht naar waarheid of op z’n minst een verantwoording van… Continue reading De zwerver en de ambtenaar

Published
Categorized as Filosofie

Hoe we ervoor kunnen zorgen dat er nooit meer oorlog komt

Doe niet zo kleuterachtig! Een vreemd verwijt om aan een volwassene te geven, toch is het vaak niet onredelijk. Veel mensen die lang geleden het stemrecht hebben verkregen, zullen af en toe dingen doen die de jongsten doodnormaal vinden. Soms gedragen we ons als kinderen, terwijl we, als de bevlieging voorbij is, daar met verbazing,… Continue reading Hoe we ervoor kunnen zorgen dat er nooit meer oorlog komt