De misvattingen en lessen van heksenvervolging

Historische misvattingen De geschiedenis van de heksenvervolging is iets waar weinig over bekend is. Een voorbeeld is dat de standaard straf voor magie verbranding was[1]. Er is verwarring ontstaan omdat dit de straf voor ketterij was, waar heksen inderdaad ook onder vielen. De straf voor hekserij in bvb Engeland en de koloniĆ«n van het Britse… Continue reading De misvattingen en lessen van heksenvervolging