Review Feeling Good: The New Mood Therapy Revised and Updated” van David D. Burns.

Er zijn tien gedachtes die een grote invloed hebben op depressie en geluk. Deze tien gedachtes herkennen om te analyseren is een efficiënte methode om gelukkiger te worden. Deze gedachtes zijn ontdekt door Dr Aaron Beck en gecommercialiseerd in het boek “Feeling Good: The New Mood Therapy Revised and Updated” van David D. Burns.

De tien gedachtes waar het boek omheen is gebouwd zijn:

  1. Alles of niets denken – als je iets minder goed presteert zie je jezelf/anderen meteen als een mislukkeling.
  2. Overgeneraliseren – je ziet een incident als een reden om een generalisatie te maken. Zoals “Ik doe alles altijd verkeerd.”
  3. Mentale filter – je ziet alleen de negatieve kanten en blijft daarover piekeren.
  4. Het positieve bagatelliseren – je ziet de positieve kanten als onwaar om een bepaalde reden en daarom tellen die niet mee voor jezelf.
  5. Snelle conclusies trekken – een negatieve interpretatie maken zonder dat er bewijs voor is. Dit doe je onder anderen door gedachtes te lezen en de toekomst te voorspellen.
  6. Vergroten of minimaliseren – je vergroot het belang van fouten die je hebt gemaakt en vergoot de prestaties van anderen die zij hebben gemaakt. Je minimaliseert de fouten van anderen en de prestaties van jezelf.
  7. Emotioneel redeneren – je neemt aan dat je emoties de wereld reflecteert zoals die is. Als je je slecht voelt denk je dat de wereld slecht is.
  8. Zou moeten zijn uitspraken – je zegt dingen in moeten en zou moeten. Ik moet perfect zijn, ik moet dit doen ander ben ik niks waard. Als het niet lukt krijg je schuldgevoel.
  9. Labelen – een vorm van overgeneraliseren. Als je een fout maakt dan denk je dat je een loser bent. Als anderen een fout maken dan zijn zij ook nietswaardige wezens.
  10. Personalisatie – je ziet jezelf als een oorzaak van dingen waar je niets aan kan doen. Zoals een kind zichzelf schuldig voelt aan de scheiding van de ouders.

Als je deze gedachtes bij jezelf merkt is het een goed moment om ze op te schrijven en te analyseren. Het boek is gevuld met voorbeelden, herhalingen en volledige tot den treure uitgeschreven gesprekken om je te laten zien hoe je dit precies moet doen.  Daarnaast geeft het boek in heel veel woorden en door heel veel voorbeelden uitleg over hoe je dat bij verschillende psychologische problemen kunt doen.

Zoals elke vernieuwing in de psychologie heeft deze persoon de CIT-techniek bedacht. Gewoon de bovenstaande tien redeneringen in een standaard cognitieve gedragstherapie systeem stoppen en het de nieuwe, hypermoderne, supermarketingsefficiënte CIT-techniek noemen. Amerikaanse psychologie is soms heel erg moeilijk om serieus te nemen.

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *