De zwerver en de ambtenaar

Een van de doelen van de filosofie is om de fundamenten van kennis bloot te leggen zodat ze stabiel en stevig verankerd zijn in de ratio of de realiteit. Het is een wetenschap die zich geen beperking geeft en geen enkele vraag ongesteld laat. Een zoektocht naar waarheid of op z’n minst een verantwoording van de reden om iets op een bepaalde manier te benaderen.

Van alle wetenschappen is het de meest vrije omdat het geen grondslagen respecteert, zich niet aan kaders houdt en de mogelijkheid heeft om de realiteit van zichzelf en anderen te ontkennen.  

Om deze reden is het een interessante vraag om te stellen of men nog vrij kan denken, de fundamenten van de werkelijkheid bevragen, alles en iedereen tegenspreken, als je vastzit in een systeem dat daar geen prijs op stelt?

Of: Kan een ambtenaar ooit een filosoof kan zijn?

Ambtenarenwetenschapsreligie

Een goed voorbeeld is het multiculturalisme, iets dat door psychologen, antropologen, economen, filosofen en historici bekritiseerd of op z’n minst bevraagd zou moeten worden.

Toch zie je dat publicaties vanuit de universiteit zelden deze weg inslaan, eerder het omgekeerde. Het instituut lijkt zich naar de heersende ideologie te vormen, waar het bedrijfsleven, de media en de overheid, wetenschappers helpen om de ware en juiste informatie naar boven te krijgen.

Ze geven er blijkbaar de voorkeur aan om door te gaan met waar we mee bezig zijn en te bevestigen wat de hand die ons voedt graag wil. Het risico op de bestaanszekerheid te vermijden om zo te continueren wat er al is zonder twijfel op de heersende dogma’s toe te laten.

 Zo gauw een systeem eenmaal rolt, kost het ook moeite om het anders te doen. Zeker op gebieden waar politici en wetenschappers door samenwerking met multinationals, geen belang hebben bij enige verandering.

Zwerverambetenaren

Toch zit daar het geheim van vooruitgang, wetenschappers die alles ontkennen wat er bestaat, filosofen die essentiële vragen stellen die niemand wil horen, betweters die door middel van logica en kennis een andere visie verdedigen.

In de huidige wetenschappelijke wereld zouden dit dus ambtenaren zijn die de hand bijten waar hun zekerheid vandaan komt, waardoor ze een reel risico lopen om hun carrière kapot te maken en op te houden met datgene wat ze het liefst doen (wetenschappelijk onderzoek).

Het is daarom dat we meer zwervers nodig hebben en ze een owrikbare positie in onze samenleving moeten geven. Mensen die los staan van de maatschappelijke conventies omdat ze er niet door geraakt worden. Wezens die de methodes van de universiteit gebruiken om de ambtenarij te vernietigen, gefinancierd met belastinggeld, zonder dat politici, ambtenaren of het bedrijfsleven daar invloed op kan uitoefenen.

Feitelijk dus een zwerfambtenaar.

De destructie van de voorspoed door de moord op de zwerver

Zoals het nu gaat, kan het op de lange termijn grote problemen opleveren. In de geschiedenis zijn het de onbewezen, door ideologie gedreven theorieën die de massaslachtingen hebben veroorzaakt. De zwerver moest zijn mond houden zodat de ambtenaar zijn werk kon doen. Het recht van de anonieme sterkste die uitvoert wat men zegt dat zo is.   

Toch is het theoretisch ook mogelijk om hiervoor het recht zelf te gebruiken in plaats van de heersende ideologie, iets wat de mensheid tot nu toe niet gelukt is. Een eerste stap voorwaarts kan niet anders zijn als een manier vinden om wetenschap, overheid en bedrijfsleven onafhankelijk van elkaar te laten functioneren.

De methode is om ook naar de zwerver te luisteren, deze niet meteen te veroordelen, maar juist zijn woord te laten doen. Alleen de buitenstaander kan foutieve ideologieën bekritiseren door gebrek aan loyaliteit. Mensen houden graag vast aan wat ze geloven. Zelfs de best opgeleiden onder ons zullen het altijd prefereren om de zwerver te negeren als ze de mogelijkheid hebben.

Helaas is het niet zo makkelijk (behalve als je voor genocide bent natuurlijk), het is essentieel voor een rechtstaat om mensen niet op basis van een geloof of ideologie te behandelen, maar door middel van de best mogelijk interpretatie van de realiteit.

Een vriendelijke zwerver en een wijze ambtenaar

De oplossing is om bewust te zijn van de symbiose tussen deze twee. De ambtenaar vervalt in fundamentalisme, de zwerver in waanzin, ze hebben elkaar nodig.

Als starheid weigert om na te denken, houdt het op met kennis te zijn maar wordt het religie; het is de zwerver die de ambtenaar daarvoor behoudt.

Als creativiteit niet gedragen wordt door de arbeid van continue verificatie, zal het in chaos vervallen, waar de ambtenaar de zwerver weer voor behoudt.

Het is de zwerver die een vliegtuig creëert dat 5 km/u kan gaan (het eerst vliegtuig), het is de ambtenaar die het verder ontwikkelt waardoor het na een tijdje(70 jaar) 12 000 km/u gaat.

Het is de zwerver die een ideologie verzint(Marx), het zijn de ambtenaren die de theorie gebruiken om waanzin van de massamoord te rechtvaardigen door de zwerver te vernietigen. Alleen de zwerver kan de mensheid van de ondergang redden, alleen de ambtenaar kan ervoor zorgen dat de mensheid niet ten onder gaat.

De zwerver en de ambtenaar horen daarom handenschuddend door het leven te gaan, beiden zijn namelijk de redders van de mensheid.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *