Waarom filosofie?

Filosofie is de enige studie die over de wetenschap zelf gaat. Alle andere studies bestuderen een onderwerp. In meesten gevallen is de studie een beschrijving over wat er is in plaats van een analyse over hoe het is. Een psychologische redenering is een beschrijving van data met een conclusie vanuit een theorie die wel of niet correct is. Als de theorie incorrect is dan is de conclusie ook incorrect. Dit is in feite de beperking van elke opleiding of theorie. Het heeft niet de capiciteit om zijn eigen fouten te zien omdat het de manier is om de werkelijkheid te ordenen.

Filosofie is de studie die kijkt naar de theorie de de werkelijkheid ordent. Filosofie is daarom het meest essentiele onderdeel van de wetenschap. De data van de filosofie zijn de wetenschapppelijke theorieen. De theorieen van de filosofie is de logica zelf. Dit is wat de filosofie bijzonder maakt, het is de enige methode die naar de werkelijkheid kan kijken zonder een bril te gebruiken.

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *